محاسبه درزهای ساختمانی

نیروهایی که به سازه اعمال می شود بسیار تفاوت دارد. این نیروها بسیارکمتر از مقادیر واقعی است. در عوض با نیروهای کاهش یافته دیگر به سازه در طراحی اجازه ورود به محدوده پلاستیک را نمی دهیم. -محاسبات درز ساختمان مقادیر مجاز Drift بر اساس بند 2-5-4 آیین نامه محاسبه می شود. درز انقطاع برای ساختمان

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد