عایق رطوبتی پلیمری چیست؟

-تعریف عایق رطوبتی پلیمری یک پوشش پلیمری، جهت جلوگیری از ورود و خروج آب،رطوبت ناشی از برف و باران و آب های زیرزمینی است. جذب رطوبت مصالح پلیمری بیشتر از مواد غیرطبیعی دیگر است. -مزایاعایق رطوبتی پلیمری -سازگاری به بتن. -قیمت تمام شده مناسب. -جلوگیری از صرف هزینه بیشتر. -قابلیت اجرا بروی خود. -کاربردعایق رطوبتی

بیشتر بخوانید »

انواع دیوار سبز (باغ عمودی)

-طبقه‌بندی دیوارهای سبز طبقه بندی دیوارسبز براساس انواع پوشش رشد انجام می شود. 1-پوشش نرم دیوارسبز. 2-پوشش حصیر شکل دیوارسبز. 3-پوشش ساختاری دیوارسبز. -پوشش نرم دیوارسبز دیوارهای سبز دارای پوشش نرم سیستم‌های نوع «خاک درون تاقچه» یا «خاک درون کیف» دارند. سیستم‌های دارای پوشش نرم بسته‌های خاک خود را در کیف یا مکانی مانند تاقچه

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد