چرا جی ای اس

تعريف سيستم اطلاعات جغرافيايي

-GIS چیست؟ به معني سيستم اطلاعات جغرافيايي مي باشد. Geographic Information System مخفف سیستم اطلاعات جغرافيايي بستري براي ذخيره، نگهداري، مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات جغرافيايي مي باشد. جهت کار همزمان با داده هايي که وابستگي مکاني (جغرافيايي) و توصيفي دارند، طراحي شده است. سيستم اطلاعات جغرافيايي يك سيستم كامپيوتر مبنا مي باشد كه

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا