ترکیبات خاک سبک روف گاردن چیست؟

-محیط کشت روف گاردن چیست؟ فضایی است که گیاهان در آن شروع به رشد می کنند. این محیط به واسطه الزامات خاص سازه ای باید وزن کمی داشته باشد، به همین دلیل نسبت به خاک معمولی تفاوت هایی دارد. یک مخلوط معمولی مرکب از یک سوم ماسه، یک سوم سنگ های متخلخل و یک سوم

بیشتر بخوانید »
خاک سبک روفگاردن وباغبام
خاک سبک روف گاردن و بام سبز
akbari

خاک سبک روف گاردن چه خاکی است؟

مدیریت پایدارمنابع وکاربرد فناوری مناسب درارتباط با بهره وری ازخاک مناسب سرشاراز موادغذایی بالا به تحقق این هدف کمک می کند.
خاک روفگاردن وباغبام ازهمین موارد می باشد.

بیشتر بخوانید »

اجرای چمن مصنوعی

-مراحل نصب چمن مصنوعی 1-گودبرداری یا خاکریزی  منطقه موردنظر در این میان، باید به عمق 35 و 50 سانتی متر مربع گودبرداری شود. 2-اجرای زهکش چمن مصنوعی  زهكشی زمین چمن مصنوعی از مهم ترین اولویت ها است. زمین را باید با استفاده از ماسه، قلوه سنگ، شن و یا تركیبی از مواد معدنی، پر نمود.

بیشتر بخوانید »

چراخاک روفگاردن باید سبک باشد؟

خاک روفگاردن و بامسبز یکی از موارد مهمی است که برای انتخاب و آماده سازی آن باید دقت زیادی نمود. چرا که خاک روفگاردن رابطه مستقیم با بارگذاری و حفظ گونه گیاهی دارد. -امتیازات سبک بودن خاک روفگاردن -زهکش مناسب. -رابطه مستقیم با وزن سازه، هرچه وزن بیشتر هزینه استحکام سازی بیشتر. -توانایی جذب آب

بیشتر بخوانید »

بهترین بامسبز و ویژگی های آن

-بهترین بامسبز چیست؟ بام سبزی است که با رعایت استانداردها، نحوه اجرا و متریال به کار رفته باشد. پوشش گیاهی در تمام طول سال شادابی و طراوت خود را حفظ نماید. نیاز به نگهداری خاصی نداشته باشد. –ویژگی های بهترین بام سبز -اثرات جزایر حرارتی شهرها تعدیل کند. -اثر خنک کنندگی و کاهش هزینه تهویه

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد