گرین وال شمال

ویژگی‌های گرین وال یا دیوار سبز

–مزایا گرین وال یا دیوار سبز در ساختمان‌ها -جداسازی فضاهای داخلی و فضاهای خارجی با دیوار سبز. -ممانعت از انتقال حرارت بین فضاها با دیوار سبز. -ممانعت از انتقال صدا بین فضاها. -مقاومت در برابر ضربه با دیوار سبز. -مقاومت در برابر فشاربا دیوار سبز. -مقاومت در برابر کشش با دیوار سبز. -قابلیت چسبندگی انواع

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا