معایب روفگاردن وبام‌ سبزوباغ بام چیست؟

–پیامدهای منفی استفاده نادرست ازروفگاردن و بامسبز -عدم تقویت سازه برای اجرای روفگاردن. اما با طراحی و اجرای سیستم‌های جایگزین این عیب نیز قابل رفع می‌باشد. – بام‌های سبز همچنین نیازمند معیارهای سازه‌ای قابل قبول می‌باشند. -گیاهان روفگاردن که دارای ریشه‌های عمیق و نیمه عمیق بوده ممکن است به سیستم عایق آب سقف ضرر برساند.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد