دیوارسبزیا گرین وال چیست؟

دیوارسبزیا گرین وال یک دیوارپوشیده شده عمودی است.

فواید دیوارهای سبز

فایده گرین وال ودیوارسبز منظرزیباسازی شهر، فیلتراسیون هوا،کاهش پدیده جزیره گرمایی است.

بام سبز گسترده یا روف گاردن گسترده

بامسبز گسترده برای بام هایی است که ظرفیت تحمل بار پایینی داشته و یا سایت هایی که برای استفاده به عنوان باغ بام مناسب نیستند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد