کاربرد ژئوگريد در حفاظت عايق سوله ها

-کارایی ژئوگريد و راکشیلد در حفاظت عايق سوله ها انواع شبکه هاي پليمري ژئوگرید و راکشیلد جهت حفاظت از عايق هاي سقف سوله ها، انبارها، سالن هاي توليد، سالن هاي ورزشي و غيره جايگزين مناسبي براي توري فلزي مي باشند. شبکه هاي پليمري ژئوگرید و راکشیلد بادشکن به خوبي باعث کاهش سرعت باد، بدون ايجاد

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد