ملات تعميراتي بتن چیست؟

-تعریف ملات تعميراتي بتن يک ملات تعميراتي يک جزئي پايه سيماني و تقويت شده با الياف پلي پروپيلن و رزين های پودری محلول در آب مي باشـد. اين ملات دارای قدرت چسـبندگي بسيار زياد، مقاومـت زياد در مقابل سيکل های سرما و گرما، ترک خوردگي و حملات مواد شيميايي و نمک ها مي باشد. -موارد

بیشتر بخوانید »

معرفی پرایمربتن

-پرایمربتن چیست؟ ملاتی آماده پایه سیمان،جهت بهبود چسبندگی به سطح زیرکارو افزایش مقاومت مکانیکی و شیمیایی می شود. -خصوصیات پرایمربتن -داراي پیوستگی و همگنی زیاد. -به علت داشتن انبساط جمع نمی شود. -به خوبی در درزها و شکاف ها نفوذ کرده و چسبندگی زیادي ایجاد می کند. –کاربرد پرایمربتن -ملات براي کلیه کارهاي تعمیراتی. -پرکردن

بیشتر بخوانید »

نفوذگربتن چیست؟

ملات نفوذگربتن ملات یک جزئی آب پایه بوده و جانشین مناسبی برای سیستم ملات های ترمیمی پایه سیمانی و چسب بتن می باشد.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد