بامسبزوروفگاردن نیمه متمرکز

-بامسبزنیمه متمرکز یا روفگاردن نیمه متمرکز چیست؟

این سیستم مابین سیستم گسترده و متمرکز قرار دارد.

این بام ها دارای لایه های زهکشی، خاک و گیاه عمیق تر و گونه های گیاهی متنوع تر نسبت به بام گسترده است.

-مشخصات بامسبزنیمه متمرکز یا روفگاردن نیمه متمرکز

-عمق لایه ها حداکثر 25- 12 سانتی متر و وزن آن حدودا بین 200- 120 کیلوگرم بر مترمربع است.

-نگهداری بیشتر، هزینه بالاتر و وزن بیشتر خصوصیاتی برای این تیپ در مقایسه با بام سبز گسترده است.

-از لحاظ پوشش گیاهی امکانات بیشتری فراهم می کند: گراس های متنوع، علفی های چند ساله و بوته هایی همچون اسطوخودوس می توانند کاشته شوند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد