بامسبزمتمرکز یا روفگاردن متمرکز

-تعریف بامسبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز چیست؟

برای سیستم متمرکز از واژه Roof Garden یا باغ بام استفاده می‌شود.

جزئیات بام سبز شامل پیاده روها، نیمکت ها، زمین های بازی یا حتی استخرها هستند.

نام دیگراین سیستم مقطع عمیق یا باغ بام می باشد.

این نوع بام سبز مشابه یک پارک طراحی می‌شود.

-الزامات بامسبز متمرکز

-سیستم آبیاری.

-بررسی وزن بام سبز روی بام یا سازه ساختمان، از قابلیت تقویت برای تطبیق بار اضافی برخوردار است.

-مشخصات بامسبز متمرکز یا روفگاردن متمرکز

-عمق کاشت از 20 سانتیمترتا 60 سانتیمتر است.

-درزمان آبیاری به وزن پشت بام اضافه می گردد.

-بهترین گزینه برای اجرای بام سبز متمرکز، احداث آن روی ساختمان های جدید است.

-سیستم های آبیاری بام سبز پیشرفته.

-تنوع زیستی بالا.

-کاشت گونه های گیاهی متفاوت.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد