گیاهان دیوارسبزیا گرین وال چیست؟

تقسیم بندی گیاهان دیوارسبز یا گرین وال براساس نوع بوته ای و درختی به دو گروه تقسیم می شوند.

1-گیاه رونده در دیوارسبزیا گرین وال

Actinidia :کیوی درختچه ای بالا رونده استفاده زینتی دارد و از میوه آن نیز استفاده می گردد.

Trifoliata:شبدر.

Aristolochia:چپقک خزری-رودباری-زاگرسی.

Compsis:پیچ اناری بومی شمال آمریکاو ژاپن و چین.

Celastrus:شمشاد دیوار سبز.

Clematis:گیاهی چوبی و بالا رونده(شش گونه دارد:سرخ – بنفش – لاجوردی و…

Cotoneaster:شیرخشت 16 گونه درختچه ای دارد: مازندرانی-فیروزکوهی-تاجیک-کرمانی-برگ ساده-لرستانی-زاگرسی-سیاه-سکه ای-خراسانی-مومی-هرمزی-ترکمنی و …

Fortuynia:شب بو در مناطق بیابانی هم می روید.

Hedra:پاپیتال گونه ها و فرم های اصلاح شده زیادی از آن نیز امروزه در پارک ها-حیاط منازل و باغ های گیاه شناسی کاشته شده است.

ساقه رونده دارد و بسیار بردبار و سایه پسند است.

Homulus:رازک یک گونه علفی بالا رونده دا رد که درشمال ایران و جنگل های ارسباران می روید.

Lonicera:پیچ امین الدوله،پلاخور-شونگ-شن گل های زیبا و معطر دارد.

Parthenocissus:موچسب درختچه ای بالا رونده و همیشه سبز.

Vitisberlandieri:انگور- مو – تاک درختچه ای بالا رونده و میوه دار(گونه ای به نام V.Sylvestris دارد.

Polygonum auberti:بند واش – علف هفت بند 35 گونه علفی یا بوته ای یکساله یا چند ساله.

Pyracantha:شیر خشتی در ایران یک گونه گیاه درختچه ای خودرو دارد.گیاهی است زینتی.

Wisteria:گلیسین دیوار سبز.

2-درختان دیوارسبز یا گرین وال

-عرعر.

-بید مجنون.

-چاودار.

-داغداغان.

-پائولونیا.

-شاه بلوط هندی.

-توت امریکایی.

-درخت لاله.

-ابریشم.

ا-فرا سیاه.

-نارون.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد