انتخاب خاک مناسب برای روفگاردن

خاک در روفگاردن یکی از مواردی است که می بایست برای انتخاب و آماده سازی آن دقت زیادی نمود.

 

-محدودیت هایی خاک روفگاردن

1-وزن مخصوص کم.

2-توانایی جذب آب.

3- موادغذایی بالا.

4-دانه بندی و تراکم خوب.

5-عدم نیاز به تعویض دوره ای خاک.

6-بسترمناسب برای کشت های گلخانه ای، کشت گیاهان زینتی و باغی.

7-استریل باشد.

8-زهکش مناسب.

9-بافت سبک.

10-فاقد آفت و علف هرز.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد