برآوردقیمت بامسبزوروفگاردن

هزینه ساخت روفگاردن وبامسبزنیز بسته به نوع پروژه، طبقه پروژه، محل پروژه و همچنین نوع گیاهان مورد استفاده، تعداد گلدان ها و فلاورباکس ها، تجهیزات و نوع کف و … متغیر است.

این گونه پروژه ها ازمترمربعی 200 هزارتومان تا مترمربعی 1میلیون تومان هزینه دارد.

مهم ترین گزینه ها درمحاسبه هزینه ساخت (شامل متریال و اجر) به شرح ذیل می باشد.

-محاسبه قیمت روفگاردن

1-ابعاد کار.

2-نوع گیاهان (طبیعی ، مصنوعی).

2-سیستم نور پردازی روفگاردن وبامسبز .

4-سیستم آبیاری روفگاردن وبامسبز (دستی، نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک).

5-تجهیزات مخزن آب بامسبز.

6-نوع عایق بندی بام سبز.

7-ساخت تجهیزات جانبی و متریال کف ودیواره مانند:سنگ روف گاردن، آجر روف گاردن، چوب ترمو روف گاردن، چوب پلاست روف گاردن.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد