شاید اهمیت ایزولاسیون در روف گاردن از کسی پوشیده نباشد، اما باید خاطر نشان کرد اگر اهمیت زهکشی در روف گاردن بیش از ایزو لاسیون نباشد کمتر نیست .

زهکشی در روف گاردن از دو سو دارای اهمیت است اول برای حفظ سلامت ریشه گیاهان مورد استفاده در روف گاردن و بعد برای جمع آوری و هدایت آب مازاد به لوله های خروجی .

معمولا به دلیل در نظر نگرفتن لوله های جداگانه برای دفع آب های مازاد روف گاردن، باید از لوله های آب باران کمک گرفت .

تبدیل زهکشی متمرکز در بستر های کاشت روف گاردن به زهکشی گسترده،نیاز به فنون و مصالح خاص این موضوع را داراست.