زهکشی بستر کاشت در روفگاردن

شاید اهمیت ایزولاسیون در روفگاردن از کسی پوشیده نباشد.

اما باید خاطر نشان کرد اگر اهمیت زهکشی در روفگاردن بیش از ایزولاسیون نباشد کمتر نیست.

-اهمیت زهکشی روفگاردن

-اول برای حفظ سلامت ریشه گیاهان مورد استفاده در روفگاردن.

-دوم برای جمع آوری و هدایت آب مازاد به لوله های خروجی.

معمولا به دلیل در نظر نگرفتن لوله های جداگانه برای دفع آب های مازاد روفگاردن، باید از لوله های آب باران کمک گرفت.

تبدیل زهکشی متمرکز در بستر های کاشت روفگاردن به زهکشی گسترده، نیاز به فنون و مصالح خاص این موضوع را داراست.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد