محاسبه وزن برف در روفگاردن

-تاثیرات مهم برف در روفگاردن

-محاسبه وزن روفگاردن در سازه.

-وزن مازاد در زمان آبیاری، بارش برف و باران.

-جانمایی باغچه ها.

-نقاط برفگیر مانند تاسیسات.

-تقسیم وزن برف بروی المان ها.

شامل آبنما، آلاچیق،سایبان.

-راهکار کنترل وزن برف در روفگاردن

-بارگزاری درست در محل های مناسب.

-پیش بینی وزن برف بصورت یکنواخت بروی روفگاردن.

-میزان وزن برف در روفگاردن

برای وزن برف، حدود ۵۰ کیلو در مترمربع، بار برای هر مترمربع روی پشت بام محاسبه می نمایند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد