عایقکاری کانال های آبیاری با ژئوممبران

-پیشنهاد فنی عایق کانال آب

کانال های آبیاری آبرسانی از مناطق پرآب به زمین های کم آب تر می تواند بوسیله کانال های آب انجام گیرد.

مقطع این کانال ها عمدتا ذوزنقه ای شکل بوده به منظور جلوگیری از هدررفتن آب حین انتقال از دیوار و کف کانال آن

را عایق می کنند.

این مقاطع بع دلیل بتنی بودن در کوتاه مدت دچار خوردگی و تخریب می شود.

کانال های آبیاری بتنی سالیانه باید ترمیم شود.

-بهترین عایق کانال آب چیست؟

ژئوممبران HDPE  یا ژئوممبران چگالی بالا به دلیل خواص مناسب و عمر مفید بالا انتخاب بسیار مناسب برای این کاربرد است.

ژئوممبران یا ژئوممبرین روی سطح گسترده شده و بوسیله دستگاه های جوشکاری اتوماتیک به یکدیگر متصل می نمایند.

در صورت نیاز به بتن ریزی کانال آبیاری، استفاده از ژئوممبران LLDPE یا ژئوممبران چگالی پائین توصیه مناسبتری خواهد بود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد