آببندی بتن درشرایط فشارمنفی

ازآنجا که عملیات آببندی بتن و اعمال پوشش آببند درسازه های بتنی بستگی زیادی به شرایط پروژه دارد.

لذا برای هرپروژه آببندی بتن راهکارمناسب همان پروژه را می توان ارائه داد.

-انواع مواد آببندی فشارمنفی بتن

1-عایق فشارمنفی مایع.

این پوشش سیمانی یک عایق ثانویه برسیمان ایجاد می کند.

2-عایق فشارمنفی مایع با مواد افزودنی پلیمری یا کریستالی، به عنوان بخشی ازترکیب شیمیایی خود هستند.

پوشش‌های سطح سیمانی برای فشار دادن محصول به داخل مسیرها به اپلیکاتور متکی هستند و سپس محصول برای ایجاد مانع سخت می‌شود.

-ویژگی مواد آببندی فشارمنفی بتن

-گیراش بالا.

-سهولت اجرا.

-قابلیت اجرای برای آببندی اکثرمخازن ذخیره.

-مقرون به صرفه.

-مقاومت بالا.

-نکات اجرایی مواد آببند فشارمنفی بتن

-چربی زدایی کامل سطح بتن.

-ترمیم نقاط ترک خورده.

-حذف پوشش های سطحی قدیمی، رنگ ها، مواد خارجی وکثیفی.

-اجرای دومرحله درجهات عمودبرهم.

-کاربردمواد آببند فشارمنفی بتن

-عایقکاری چاله آسانسور.

-رفع نم ورطوبت مخازن بتنی نفتی وآب شرب.

-پوشش ضدآب دیواره وکف.

-زیرزمین ودیواره زیرزمین.

-استخرداخل طبقات.

-آببندی مخازن آب شرب.

-ایزولاسیون تونل.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد