انرژي باد چیست؟

-تعریف انرژي باد

توان بادي يا Wind Power تبديل انرژي باد به نوع ديگري از انرژي مانند انرژي الکتريکي(برق) و انرژي مکانيکي( آسياب هاي بادي يا پمپ هاي بادي) است.

-مزاياي انرژي باد

-توليد انرژي الکتريکي.

-انرژي مکانیکي تولید می کند.

-انتشارکمترگازگلخانه اي.

-الزامات انرژي باد

-شناسایی عرصه هاي وسيع تابش نورخورشيد، انرژی خورشیدی.

-بررسی مناطق بادخيز.

-بومی سازی لوازم و متعلقات.

-تغییر نگرش دولت ها.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد