انرژی های پاک وجایگاه آن در ایران

-انرژی پاک یا تجدیدپذیر چیست؟

انرژی هایی که در محیط تولید آلودگی نمی کنند و با محیط زیست سازگار بوده و به اکولوژی آسیبی نمی رسانند.

-انواع انرژی های پاک یا تجدیدپذیر

-خورشید.

-باد.

-زمین گرمایی.

-جزرومد.

-امواج دریایی.

-بیوماس یا زیست توده.

-انواع انرژی های ناپاک یا غیرتجدیدپذیر

-سوخت های فسیلی مانند نفت خام، گاز، میعانات گازی.

-سنگ های رسی نفتی.

-زغال سنگ.

-اورانیوم.

 -جایگاه انرژی های پاک در ایران

در ایران استقبال چندانی از این انرژی ها نمی شود.

منابع عظیم نفتی و گازی بیشترین علت این مساله باشد.

متاسفانه سرمایه‌گذاری برای انرژی‌های فسیلی بر خلاف این نوع انرژی ها مانند خورشید بسیار پایین است.

دانش فناوری ساخت ویفر و سیلیكون برای باتری‌های خورشیدی فقط در انحصار چند كشور پیشرفته است.

به همین دلیل ما مجبور هستیم تا دستگاه این دانش ( نه خود فناوری) را از كشورهایی مانند ژاپن و آمریكا بگیریم.

ما در حقیقت واردكننده دستگاه‌های این فناوری هستیم.

در شرایط موجود و تحریم های اقتصادی، واردات این فناوری بسیار گران است.

بنابراین ما باید دانش این فناوری را خود کسب و بومی کنیم.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد