معرفی عایق فوم حرارتی پلی یورتان

-عایق حرارتی فوم پلی یورتان چیست؟

درفرآیندی پیشرفته همگام با تکنولوژی روزدنیا، با مقاومت حرارتی و فشاری بالا جهت عایق کاری ساختمان‌ها تولید می‌شود.

دارای بافتی یکنواخت ونفوذناپذیر می باشد.

ضریب انتقال حرارت بسیارپایین و مقاومت بالا دربرابرنفوذرطوبت وفشاردارد.

ساختارفشرده وبدون حفره عایق باعث می شود،که مقاومت بالا دربرابرنفوذ رطوبت داشته باشد.

-عرض عایق فوم حرارتی پلی یورتان

-60 سانتیمتر.

-90 سانتیمتر.

-120 سانتیمتر.

-ضخامت عایق فوم حرارتی پلی یورتان

ضخامت عایق فوم حرارتی از 2 سانتیمتر تا 10 سانتیمتر می‌باشد.

البته ضخامت عایق رابطه معکوس با اندازه عرض تولیدی دارد.

هرچه عرض کمتر باشد، ضخامت ورق‌های بیشتر می شود.

به عنوان مثال ضخامت 10 سانتیمتر فقط با عرض 60 سانتیمتر امکانپذیر است.

-نحوه اجراعایق فوم حرارتی پلی یورتان

1-ابتدا بستری نمائید.

بروی سطوح خاکی اجرای بتن مگر5تا7 سانتیمتر، بروی دیواربعد ازسیمان یادیوارچینی، بروی سقف بعدازاجرای اسکلت.

2-انتخاب ضخامت مناسب عایق فوم حرارتی.

براساس نوع کاربرد عایق حرارت یا صوت یا کاهش دما.

3-مهارعایق فوم حرارتی.

جهت محافظت ازعایق فوم حرارتی درسقف با توری محافظ، درکف با لایه ژئوتکستایل استفاده شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد