پلی یورتان سلول بسته چیست؟

تعریف

متشکل ازدو مایع ایزوسیانات و پلی یول و دارای چگالی متوسط است.

-کاربردها

-ساختمان.

-صنايع.

-کانال هاي هوا.

-لوله هاي آب گرم و سرد.

-لوله هاي نفت و گاز.

-ماشین،کانکس ها و کاميون ها.

-سقف شيرواني.

-مزایا 

پلی یورتان سلول بسته امکان دسترسي به نقاط کور ساختمان در شرايط عمودي، افقي، قوسي، مورب..

-تحت پوشش قراردادن تمامي سطوح.

-جلوگيري از اتلاف انرژيي.

-زمان نصب بسیار کوتاه.

-مقاومت در برابر حرارت هاي غير مستقيم.

-قابليت چسبندگي بسيار بالا.

-مشخصات فنی

-ضریب انتقال حرارت هدایتی- ASTM C-518.
-مقاومت حرارتی (R-value) ASTM C-518 1 @2 cm.
-فشاری -ASTM1 D-1621.
-چگالی- ASTM D-1622.
-کششی -ASTM D-1623.
-نفوذ پذیری رطوبت ASTM E-96 0.8 perms @ 1”.
-Vapor Retarder کلاس 2 حداقل 1 اینچ.
-پایداری ابعادی- ASTM D-2126.
-نرخ عبور هوا- ASTM E-283.
-مشخصه افروزش سطحی- ASTM E-84.
-4 inches پخش شعله : کمتر از 25.
-پخش دود : کمتر از 4/50.
-کلاس آتش E BS476 pt.7-87.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد