نوار واتراستاپ هیدروفیلی بر پایه لاستیک ولکانیزه نشده TPE بوده و برای آب بندی درزهای اجرایی مناسب می باشند.

این نوارها در تماس با آب افزایش حجم می یابند و این افزایش حجم پس از 14 روز به حدود 800 درصد می رسد.
افزایش حجم در این نوار 6 ساعت بعد از نفوذ آب آغاز می شود.

مصارف واتراستاپ هیدروفیلی

آب بندی درزهای اجرایی در تماس دائم دیا موقت با رطوبت زمین، آب های سطحی و …

خواص و مزایا واتراستاپ هیدروفیلی

-کاهش میزان خطا نسبت به واتراستاپ های معمولی.

-تورم برگشت پذیر در مقابل آب.

-حفظ فرم حتی در دمای بالا.

-تحمل فشار آب تا 3 بار.

-غیر سمی.

-نصب آسان با حداقل ریسک خطا.

-مقرون به صرفه.

-رنگ: نوار قرمز(صورتی) رنگ.

 

دستورالعمل مصرف واتراستاپ هیدروفیلی

تمام سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبنده و سست باشند.

-نوار واتراستاپ هیدروفیلی بایستی توسط چسب یا میخ در محل شیار موجود در بتن کف ثابت شود. سپس با فاصله کوتاهی بعد از آن بتن ریزی انجام گردد.