دستورالعمل اجرای چوب پلاست

دستورالعمل اجرای چوب پلاست

 –دستورالعمل اجرای چوب پلاست نما

-فاصله محورهای عمودی زیرسازی چوبی ۶۰۰ تا ۷۵۰ میلیمتر باشد.

-فاصله الوارهای نما در فصول نصب بهار و پاییز ۵ میلیمتر، فصل تابستان ۷ میلیمتر و فصل زمستان ۳ میلیمتر باشد.

-فاصله اولین الوار نما از کف تمام شده، ۲۰۰ میلیمتر باشد.

-فاصله ابتدای الوار های نما از یکدیگر ۳ میلیمتر و همچنین فاصله اولین الوار نما از دیوار تمام شده، ۱۰ میلیمتر باشد.

-در صورتی که عرض الوارهای نما بیشتر از ۸۰ میلیمتر باشد، برای اتصال آن به زیرسازی چوبی باید از دو عدد پیچ S2 استفاده گردد. همچنین فاصله مرکز هر یک از پیچ های S2 از لبه پایین و بالای الوارهای نما، ۳۰ میلیمتر باشد.

-فاصله مرکز پیچ های S2 از ابتدا و انتهای هریک از الوارهای نما حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ میلیمتر باشد.

-نحوه اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی با استفاده از پیچ S3 و به صورت ضربدری نسبت به محور عمودی زیرسازی چوبی و با فواصل عمودی حداکثر ۵۰۰ میلیمتر باشد.

-در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز اولین پیچ S3 از لبه پایین و بالای زیرسازی چوبی حداقل ۴۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیمتر باشد.

-برای اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز پیچ S3 از لبه زیرسازی چوبی ۲۰ میلیمتر باشد.

-برای اتصال زیرسازی چوبی به دیوار تمام شده در صورتیکه دیوار تمام شده از جنس بلوک سیمانی باشد ضخامت زیرسازی سیمانی ۴۰ میلیمتر و در صورتی که دیوار تمام شده از جنس آجر بوده، این ضخامت می تواند کمتر باشد.

 

دستورالعمل اجرای چوب پلاست کف

-فاصله محورهای افقی زیرسازی چوبی حداکثر ۳۰۰ میلیمتر باشد.

-فاصله الوارهای دکینگ در فصول بهار و پاییز ۵ میلیمتر، فصل تابستان 7 میلیمتر و فصل زمستان ۳ میلیمتر باشد.

-فاصله ابتدای الوارهای دکینگ از یکدیگر ۳ میلیمتر و همچنین فاصله اولین الوار دکینگ از دیوار تمام شده ۱۰ میلیمتر باشد.

-جهت اتصال الوارهای دکینگ به زیرسازی چوبی باید از دو عدد پیچ S2 استفاده گردد. همچنین فاصله مرکز هر یک از پیچ های S2 ازلبه الوار های دکینگ ۳۰ میلیمتر باشد.

-فاصله مرکز پیچ های S2 از ابتدا و انتهای هر یک از الوارهای دکینگ حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ میلیمتر باشد.

-نحوۀ اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی با استفاده از پیچ S3 و به صورت ضربدری نسبت به محور افقی زیرسازی چوبی و با فواصل افقی حداکثر ۳۰۰ میلیمتر باشد.

-در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکزاولین پیچ S3 از لبۀ ابتدا و انتهای زیرسازی چوبی، حداقل ۴۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیمتر باشد.

-در اتصال زیرسازی چوبی به زیرسازی سیمانی، فاصله مرکز پیچ S3 از لبه زیرسازی چوبی، ۲۰ میلیمتر باشد.

-برای اتصال زیرسازی چوبی به کف تمام شده در صورتیکه کف تمام شده از جنس بتن باشد، پس از اجرای لایه های ایزوگام و ملات ماسه سیمان، اجرای حداقل ۵۰ میلیمتر زیرسازی سیمانی ضروری می باشد. لازم به ذکر است اگر زیرسازی سیمانی شیب دار باشد، برای تراز کردن زیرسازی چوبی از گوه های چوبی استفاده گردد.

 

دستورالعمل اجرای چوب پلاست پرگولا

-شکل برش سر تیرهای فرعی و اصلی پرگولا و همچنین طول بیرون زدگی آن ها متناسب با سلیقه طراح بوده، توصیه می شود فواصل محورهای افقی تیرهای فرعی و اصلی ۵۰۰ میلیمتر باشد.

-اتصال تیرهای فرعی به تیرهای اصلی پرگولا توسط نبشی های L1 و با استفاده از پیچ های S4، به صورت ضربدری صورت گیرد.

-اتصال تیرهای اصلی به فریم های پرگولا توسط نبشی های L1 و با استفاده از پیچ های S4، به صورت ضربدری صورت گیرد.

لازم به ذکر است اگر فواصل محورهای افقی فریم های پرگولا بیشتر از ۲۰۰۰ میلیمتر باشد، تیرهای اصلی متصل کننده فریم ها در ابتدا و انتهای فریم باید به صورت زوج (دوبل) اجرا گردد.

همچنین اتصال تیرهای اصلی زوج (دوبل) به یکدیگر و به فریم های پرگولا توسط پلیت های PL3 ( که به پلیت های فریم های پرگولا جوش شده است) و پیچ و مهره های S7 صورت می گیرد.

 

-تیر ها در فریم های پرگولا به صورت زوج (دوبل) اجرا می گردد که اتصال الوار ها به یکدیگر در هر یک از فریم ها توسط پلیت های PL3 و پیچ و مهره های S7 صورت می گیرد.

-اتصال هر یک از ستون های پرگولا به کف تمام شده توسط یک عدد پلیت PL2 و چهار عدد رول بولت RB1 صورت می گیرد و اتصال ستون های زوج (دوبل) پرگولا به یکدیگر توسط پلیت PL2 و پیچ و مهره های S7 صورت گیرد.

-فواصل محورهای عمودی ستون های هر یک از فریم های پرگولا حداکثر ۳۰۰۰ میلیمتر باشد.

-فواصل محور های عمودی هر یک از فریم های پرگولا از یکدیگر حداکثر ۳۰۰۰ میلیمتر باشد.

-ستون های پرگولا با فاصله (درز) حداقل ۱۰ میلیمتر نسبت به پلیت PL2 اجرا گردد.

-در صورتی که کف تمام شده از جنس بتن باشد، پس از اجرای ایزوگام، اجرای سطحی تراز به ضخامت حداقل ۵۰ میلیمتر جهت پیچ نمودن پلیت های PL2 به کف تراز ضروری است.

دستورالعمل اجرای چوب پلاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد