درزانقطاع ودرزژوئن یاانبساط چیست؟

-تعریف کلی درزژوئن یا انبساط

درزی که در طول ساختمان قرارداشته باشد، درز انبساط گفته می شود.

جهت جلوگیری از ایجاد تنش های بیش از حد معمول و خرابی های ناشی از انبساط ساختمان بر اثر تغییر درجه حرارت محیط خارج در ساختمان کارایی دارد.

درز های انبساط باید به طریقی اجرا شود که حداکثر جابجایی را در مقابل تغییرات درجه حرارت مقدور سازد.

-درزانقطاع چیست؟

فضای بین دو ساختمان مجاور یکدیگررا، درز انقطاع گویند.

برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور درزمان وقوع زلزله کارایی دارد.

ساختمان هایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یادارای بیش از ۴ طبقه هستند،باید به وسیله درزانقطاع از ساختمان های مجاورجدا شوند.

همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ۱/۱۰۰ ارتفاع آن تراز ازروی شالوده است.

باید این مصالح در زمان زلزله خراب شود.

کفپوش ودیوارپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

نکات اجرای کفپوش اپوکسی

ازنکات مهم کفپوش اپوکسی علاوه برمحصول باکیفیت نحوه اجرای درست آن است.
جهت اجرای کفپوش اپوکسی باید نکات فنی زیررارعایت نمود.

بیشتر بخوانید »
کفپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

مشخصات بهترین کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی ازجمله محصولاتی می‌باشد که به راحتی برروی سطوح بتنی اجرا می شود.
این کفپوش‌ها دارای زیبایی و کارایی بسیاربالایی هستند.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد