مصالح پركننده درزژوئن چیست؟

براي اجراي درزهاي ساختماني معمولاً مصالح زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

-تعریف مصالح پركننده درزژوئن

اين مواد ممكن است در بر دارنده الياف گياهي، لاستيك، تركيبات آسفالتي، چوب‌پنبه و مانند آن ها باشند.

-ويژگي هاي مصالح پركننده درزژوئن

1-برخورداري از دوام زياد.

2-جاگيري و شكل‌گيري در درزها.

3-قابليت ارتجاع و عدم ايجاد اتصال محكم با درز.

-مصالح پوشش درزژوئن

مصالح مورد استفاده در پوشش غالباً از نوع مسي، برنزي، آلومينيومي، چوبي، لاستيكي و مانند اين هاست.

اين پوشش ها بايد طوري نصب شوند كه بتوانند جدا از اسكلت فلزي يا بتني و مصالح ديگر منبسط و منقبض گردند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد