الزامات روفگاردن یا بامسبز چیست؟

روفگاردن وبامسبزدارای مزایای فراوانی هستند.

جهت ساخت و راه اندازی روفگاردن یا بامسبز باید یکسری اصول فنی آن را رعایت نمود.

مهمترین نکته درخصوص ساخت روفگاردن، نگهداری و حفظ روفگاردن یا بامسبز است.

نگهداری و مراقبت‌ دوره‌ای برای سالم نگه داشتن روفگاردن و بام سبز ضروری است.

مراقبت و نگهداری بام‌های سبز، به گیاهان کاشته شده وشرایط محیطی روفگاردن بستگی دارد.

درزیربه معرفی برخی الزامات ساخت و بهره برداری روف گاردن وبام سبزاشاره می نمائیم.

-پیش نیازهای روفگاردن یا بامسبز چیست؟

-هزینه اولیه زیاد.

-نیازبه نگهداری مداوم.

-عایق بندی مناسب.

-امکان ایجاد روفگاردن در فضاهای کوچک.

-پیش بینی زهکش.

-تهویه هوامناسب.

-پیش بینی وزن سقف.

-نمی‌توان همه نوع پوشش گیاهی را درروفگاردن کاشت.

-انتخاب گونه گیاهی با ریشه های کم عمق.

-باید سقف آپارتمان یا خانه ازنظر قابلیت اجرا روفگاردن مورد برسی قرار گیرد.

-انتخاب گیاه باید با در نظر گرفتن شرایط آب‌وهوایی پشت‌بام صورت بپذیرد.

-پیش بینی بادهای شدید.

-استفاده ازخاک سبک مناسب روفگاردن.

-انتخاب سیستم آبیاری مناسب.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد