فواید روفگاردن چیست؟

-امتیازات روفگاردن وباغبام درمحیط شهری

-حفاظت از فاضلاب.

-روف گاردن عایق صوتی.

-فواید اقتصادی.

-حفاظت از پوسته ساختمان و افزایش طول عمر آن.

-ذخیره انرژی.

-ترکیب با انرژی خورشیدی.

-تولید غذا.

-فواید زیبائی.

-آرامش بصری.

-ترکیب با محیط طبیعی اطراف.

-تنوع در طراحی.

-کاهش گرما.

-خنک کردن ساختمان بین ۵۰ تا ۹۰ درصد.

-فیلترکردن آلودگی‌های هوا و کربن دی اکسید که به کاهش بیماری‌های تنفسی مانند آسم کمک می‌کند.

-ایجاد زیست‌گاه طبیعی.

-روفگاردن کاهش اثر پدیده گرمای شهری جزیره.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد