باغبام چیست؟

-تعریف باغبام

فضایی بی‌نظیررفاهی با قابلیت تفریحی، زیبایی، تصفیه هوا،افزایش طول عمرساختمان ها است.

-مزایای باغبام

-دارای جذابیت بصری است.

-کاهش آلودگی‌های هوا و صوتی.

-دربرابرسرما و گرما عایق خوبی است.

-افزایش طول عمرساختمان.

-فضایی مناسب و ایده آل را روی پشت بام.

-تصفیه هوا وکاهش دی اکسید کربن.

-کاشت سبزیجات وصیفی‌جات.

-کاهش اثرجزیره گرمایی.

-باغبام برای افرادی که به باغبانی و کشاورزی علاقه‌مند هستند، می‌تواند باعث ایجاد حس خوبی ‌شود.

-الزامات ساخت باغبام

1-قدمت ساختمان.

2-اندازه فضای پشت بام، سقف وبالکن.

3-موقعیت ساختمان.

4-پیش بینی وزن وتحمل سقف.

5-اجرای شبکه زهکشی وزه آب.

6-انتخاب گونه های گیاهی بومی وسازگار.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد