عایقکاری وآببندی دیوارگچی

-چراعایقکاری دیوارگچی نیازاست؟

به دلیل لایه سست دیوارهای گچی و تاثیرات رطوبت و حرارت بر دیوار، موجب این می گردد که دیوارهای گچی حائل مناسبی نباشد.

جهت جلوگیری از تاثیرات رطوبت و حرارت بر دیوار انجام عایق کاری و آببندی دیوار گچی از الزامات دیوارهای گچی می باشد.

دلیل استفاده از دیوارگچی

-کاهش هزینه ی ساخت تا 50%.

-هزینه مناسب مصالح و دستمزد.

-بدلیل عدم نیاز به گچ و خاک سطح مفید داخل ساختمان افزایش می یابد(6/8 متر مربع در 200 متر مربع).

-سبک ترین نوع مصالح برای کلیه دیواره های داخلی است(55 تا 78 درصد سبکتر از دیگر مصالح).

-گیرش آن آسانتر و سریعتر از دیگر مصالح است (38 تا 45 درصد سریعتر از دیگر مصالح).

-به دلیل مجوف بودن عایق بسیار خوبی در برابر حرارت و صدا می باشد.

محصولات مناسب عایقکاری و آببندی دیوارگچی

-امولسیون قیری سردریز و امولسیون گرم ریز.

-پرایمر پودری مسلح شده با الیاف pp.

-آببند دوجزئی الاستیک دیوارگچی.

-ملات تک جزئی پایه آب دیوارگچی.

-نانو نفوذپذیر دیوارگچی.

-مراحل اجرا عایقکاری و آببندی دیوارگچی

1-ترمیم.

2-درزگیری.

3-ماهیچه کشی محل تلاقی ها.

4-پرایمراولیه.

5-عایق نهایی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد