کاربردعایق های ضدتبخیر

عایق های تبخیر یا ضدتبخیر علاوه برکنترل تبخیر کاربردهای فراوانی دارد.

قسمتی از کاربرد های فلوتینگ کاور به شرح زیر ارائه می گردد.

عایق های شناور ضدتبخیر کجا کارایی دارند؟

جلوگیری ازتبخیردراستخر و مخازن و حوضچه ها.

-ضدجلبک استخرجلبک سبز و آبی در استخر.

-ورود آلودگی آب در استخر.

-ازهدررفت آب در مناطق گرمسیرجلوگیری می شود..

-مانع تکثیر تخم حشرات در استخر.

-رسوب ذرات درشت در استخر رخ نمی دهد.

-گرد وغبار وارد استخر نمی شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد