آبپاش مخفی شونده بهترین روش آبیاری چمن

آبپاش مخفی شونده میزان آب مصرفی را یکنواخت و سطح پوشش زیاد را زیاد و سرعت آبیاری را بالا می برد.

با یکنواختی میزان مصرف آب گیاه رشد گیاه و ریشه خوب می گردد و مقاومت در مقابل تنش کاهش می باید.

معیارانتخاب آبپاش مخفی شونده هانتر

1-نوع خاک چمن هانتر

خاک رسی نسبت به خاک شنی عملکرد بالایی دارد.

چون خاک شنی سرعت نفوذ بالا و مدت زمان کم است تا آب از دسترس گیاه خارج نشود.

2-خرداقلیم Microclima

اگر میکروکلیما جای گرمی باشد به آب بیشتری احتیاج داریم و اگر خنک باشد آب کمتر اگر وزش باد بالا باشد به آب بیشتر احتیاج داریم و آبیاری بارانی توصیه نمی شود.

3-شیب

در مکان شیب دار روان آب بالایی داریم و تعداد دفعات آبیاری زیاد است و مقدار آبیاری کم تا روی زمین جاری نشود.

4-نوع چمن

چمنی با ریشه ی عمیق مصرف آب کمی دارد مثل مرغ و فستوکا وقتی سربرداری با ارتفاع پایین انجام می شود و ریشه ی کم عمق داریم به آب سطحی بیشتری احتیاج داریم.

-کاربرد آبپاش مخفی شونده هانتر

-استفاده از چمن مقاوم.

-آبیاری در زمان مناسب.

-هوا دهی چمن.

-حذف کاه برگ.

-آبیاری چمن تازه کاشته شده.

-حذف علف هرز.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد