کاربردعایق سفید درنمای ساختمان

-تعریف عایق سفیدنما ساختمان

عایق رطوبتی سازگار به بتن که باعث آببندی و استحکام نما می شود.

-ویژگی عایق سفیدنما ساختمان

-مقرون به صرفه.

-سازگار به بتن و سیمان سفید.

-رفع ترک بستر.

-قابل شستشویی.

-مقاوم دربرابر باران اسیدی.

-کاربردعایق سفیدنما ساختمان

-نمای رومی.

-سیمان سفید نما ساختمان.

-سیمان سیاه نما ساختمان.

-دیوارسیمانی.

-امتیازات عایق سفیدنما ساختمان

-جلوگیری از خسارات در برابررطوبت و آب.

-مقاومت دربرابر ترک.

-جلوگیری ازرشد جلبک.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد