عایقکاری دریاچه مصنوعی باعایق سفید

-روش اجرای عایق سفید دریاچه مصنوعی

1-کامل سطح پاک نمایید.

2-با سمباده هر جسمی و یا جرمی اضافی روی سطح را تمیز کنید.

3-ماهیچه کشی محل تلاقی ها.

4-اجرای ملات ترمیمی پلیمری.

5-روی کل سطح پرایمراجرا کنید.

6-عایق سفید را روی کل سطح اجرا کرده وسریعاٌ روی کل آن را با الیاف مخصوص بپوشانید.

7- پس از گذشت چهار ساعت از اجرای مرحله 6 عایق را به صورت ضخیم با لیسه و یا غلطک اجرا نمایید.

تذکر: پیشنهاد می شود در صورت لزوم از دو دست عایق سفید ضخیم استفاده شود.

 

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد