عوامل کاهش عمرژئوممبران چیست؟

-تخریب ژئوممبران چیست؟

هر پدیده ای که باعث بریدگی زنجیره پلیمری، شکستن پیوند،ورق ژئوممبران شود.

و بروی عملکرد بلندمدت ژئوممبران تاثیر مستقیم داشته باشد.

تعدادی نگرانی بالقوه در این رابطه وجود دارد.

-دلایل کاهش عمرژئوممبران

-کاهش طول کشش درشکست.

-مدول الاستیسیته.

-ازبین رفتن کلی انعطاف پذیری.

-نور ماوراء بنفش.

-رادیواکتیو.

-بیولوژیکی (حیوانات، قارچ ها یا باکتری ها).

-شیمیایی.

-رفتارحرارتی گرم یا سرد.

-تخریب اکسیداتیو.

-روش های پیش بینی طول عمرژئوممبران

1-تست فشار

با لوله HDPE در ایالات متحده برای تعیین ارزش تنش پایه طراحی هیدرواستاتیک انجام می شود.

2-روش پردازش نرخ

در اروپا برای لوله ها، ژئوممبران مورد استفاده قرار می گیرد، این روش نتایج مشابه آزمایش محدودیت استرس را به همراه دارد.

3-رویکرد چند قطبی هوچست

روشی که از تنش های دو محوره و آرامش استرس برای پیش بینی طول عمر استفاده می کند.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد