فیلتر خاک روف گاردن و ویژگی آن

لایه فیلترخاک روفگاردن پوششی پلی استری یا پلی پروپیلنی با منافذ بسیارریزدرهم تندید است.

به منظورفیلترخاک در پروژه های روفگاردن وبامسبز و تراس سبز مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلترخاک یکی از ضروری ترین لایه های ایزولاسیون و زیرسازی پروژه روفگاردن وبامسبز و تراس سبز می باشد.

این لایه روی زهکش قرار می گیرد و ازنفوذ خاکدانه ها به درون زهکش جلوگیری به عمل می آورد.

صفحه فیلترخاک روفگاردن به عنوان زهکش ولایه محافظ زهکش سه بعدی استفاده می شود.

ویژگی های بارزفیلترخاک روفگاردن

1-فیلترخاک روف گاردن با داشتن خاصیت فیلتراسیون و بافتی مقاوم و قابل اطمینان دربرابر وزن سنگین خاک گزینه ای مناسب برای این منظور می باشد.

چون با داشتن بافت شبکه ای تودرتو سطحی مقاوم و قابل اطمینان دربرابر وزن سنگین خاک بوجودمی آورد.

2-فیلترخاک روفگاردن و بام سبز محافظ خاک نقش مهمی را به عنوان یکی از لایه های روف گاردن ایفا می کند وازمسدودشدن مسیرآب و گرفتگی لایه زهکش جلوگیری می نماید.

3-فیلترخاک روفگاردن باید دربلندمدت دارای کیفیت ثابت بوده و خصوصیات فیزیکی نظیراستحکام بالا، ماندگاری.

4-فیلترخاک روفگاردن مقاومت بالا نسبت به تنش های اعمالی و عملکرد فیلتری مورد نظررا ازخود نشان دهد.

-آیا استفاده از لایه ژئوتکستایل به جای فیلترخاک روفگاردن درست است؟

درایران به علت قیمت زیاد فیلترخاک ازژئوتکستایل استفاده می شود.

البته با توجه به اینکه لایه فیلترخاک ولایه ژئوتکستایل ازجنس پلی استریا الیاف ppهستند.

مشکلی درخصوص اجرا ایجاد نمی کند.

ولی دردرازمدت عملکرد فیلتراسیون وزهکشی فیلترخاک به مراتب بالاتراز لایه ژئوتکستایل است. 

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد