چراازژئومت یا ژئوسل استفاده کنیم؟

-تعریف ژئومت یا ژئوسل

-يک لايه پوششي کنترل فرسايش سه بعدي است.

-یک شبکه مارپیچ در هم تنیده است.

-کاربردژئومت یا ژئوسل

در شيب ها و حفاظت خاك در راه سازي.

-محوطه سازي.

-ايجاد فضاي سبز.

-مهندسي محل دفن پسماند.

-مهندسي آب در دشت هاي سيلابي و خاکريزي.

-جلوگيري از لغزش و آب شستگي (سائيدگي) خاک.

-رشد سريع پوشش گياهي.

-چرایی ژئومت یا ژئوسل برای کنترل فرسایش؟

در جلوگيري از فرسايش سطح موثر بوده و باعث مي شود كه تا ريشه گياه گيرداري مناسبي در خاك پيدا كرده و تقويت شود.

در هنگام وقوع بارش هاي سنگين عملكرد تقويتي لايه هاي ژئومت باعث مي شود كه از پوشش گياهي آسيب پذير حفاظت شود.

هنگامي که پوشش گياهي كامل شد، سرعت روان آب را كاهش می دهد.

در كناره جويبار ها و آبگذر ها باعث مي شود كه از آب شستگي كناره جلوگيري شود.

ساختار لايه هاي ژئومت به گونه اي است که تمام خاک سطح و عمق آن را پر مي کند.

ازجريان آب سطحي و فرسايش جلوگيري مي کند.

در نتيجه توانايي حفظ پوشش گياهي را افزايش مي يابد

نسبت به مواد شيميايي طبيعي و بيولوژيکي موجود در خاک مقاوم است.

چون دارای UV است،کارايي بلند مدت دارد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد