نحوه انتخاب آب پاش جهت آبیاری چمن

انتخاب نوع آبپاش کاملا بستگی به ابعاد زمین دارد.

برای انتخاب نوع آبپاش ابتدا بزرگترین عرض باغچه را اندازه بگیرید.

زمانی که باغچه به شکل مستطیل یا مربع باشد معمولا تنها از یک نوع آبپاش با تعداد مشخص استفاده می شود.

اما زمانی که باغچه شکل نامنظمی داشته باشد ابتدا باید مبنا را بزرگترین عرض باغچه درنظر گرفت.

دراین صورت اولین آبپاش با شعاع بالاتر انتخاب می شود که نهایتا باعث می شود تعداد کمتری آبپاش استفاده شود و هزینه نهایی طرح کاهش یابد.

برای انتخاب آبپاش های بعدی نیز به همین صورت و بزرگترین عرض باغچه بعد از شعاع اولین آبپاش در نظر می گیریم.

-نکات طلایی طراحی مکان آبپاش

درنظرداشته باشید که برای نصب تمامی آبپاش های موجود در بازارازجمله آبپاش هانتر، آبپاش ها درفاصله شعاع هم نصب می شوند( نه درفاصله قطر).

یعنی اگر شما بخواهید آبپاش با شعاع 3 مترنصب کنید.

دومین آبپاش دقیقا درفاصله 3 متر ازآبپاش اول نصب می شود.

یعنی آبپاش ها کاملاروی هم آبپاشی می کنند.

به این دلیل که تمامی آبپاش ها درطول شعاع پاششون آب یکنواختی توزیع نمی کنند وآبپاش ها باید همدیگروهمپوشانی کنند.

باتوجه به نکته بالا برای نصب آبپاش ها بعد ازجایگذاری اولین آبپاش با شعاع پاشش مشخص شما باید بزرگترین عرض باغچه را دقیقا از شعاع پاشش اولین آبپاش در نظر بگیرید.

-جانمایی آبپاش های هانتر

پیشنهاد می شود با توجه به اینکه شما ازقبل شعاع پاشش هر یک ازآبپاش ها که در این مقاله بیان شد را می دانید.

برای نصب و جایگذاری هر آبپاش از یک شابلون مانند نخ یا سیم با طول شعاع آبپاش مد نظر استفاده کنید.

یک طرف سیم (نخ) را در نقطه نصب آب پاش ثابت وانتهای سیم (نخ) را در جهات مختلف روی باغچه جابجا کنید.

با این کارمطمئن شوید که آب اضافی به بیرون ازباغچه نمی ریزد.

-نصب و راه اندازی آبپاش های هانتر

1-انتخاب پمپ آبپاش هانتر

پس از مشخص شدن نوع آبپاش ها و جایگذاری روی نقشه، باید با توجه به دبی مصرفی هر یک از آبپاش ها که در کاتالوگ آن ها مشخص شده است.

ضرب درتعداد کل آبپاش ها دبی کل یا دبی مورد نیازبرای انتخاب پمپ(میزان آب مورد نیاز در واحد زمان مثلا 2 لیتردرثانیه) محاسبه شود.

فشارکاری برای انتخاب پمپ نیز 3.5 الی 4 باردرنظرگرفته می شود.

2-انتخاب سایزلوله آبپاش هانتر

در ادامه بر اساس حجم آب مصرفی (دبی پمپ) نوع و سایز لوله مشخص می شود.

به عنوان مثال در صورتی که شما تنها به 4 یا 5 عدد آبپاش نوع ps نیاز داشته باشید می توانید از لوله با قطر 20 میلیمتر سفید یا پلی اتیلن استفاده کنید.

3-فیلترآب آبپاش هانتر

سایزسیستم فیلتراسیون آبیاری بر اساس نوع پمپ تعیین می شود. فیلتر بعد از پمپ نصب می شود.

5-کمربند با نافی 1/2 آبپاش هانتر

سایز اصلی کمربند با توجه با سایز لوله انتخاب می شود و نافی کمربند برای آبپاش های سری سری ps و pgj سایز 1/2 اینچ و برای آبپاش PGP سایز 3/4 اینچ می باشد.

6-تعداد کمربند ومغزی آبپاش هانتر

برای نصب هر آبپاش نیاز به یک عدد کمربند و یک عدد مغزی می باشد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد