پیش بینی درزانقطاع و درزژئون

همان طور که می دانید برای امنیت ساختمان ها باید تدابیری اندیشه شود تا بتوان ایمنی هر ساختمان را بالا ببریم.

ساختمان ها به دلیل انبساط و انقباض، همچنین فشارهای وارد به خود دچارشکستن و ترک می شوند.

اگر درزمان ساخت به این مسائل توجه نشود.

خسارت های جبران ناپذیری به ساختمان و کل سرمایه وارد می شود.

این خسارت حتی بروی تاسیسات هم تاثیر می گذارد.

به همین خاطربرای کنترل تنش های ایجاد شده باید درزهایی را پیش بینی نمود.

تا درنهایت نتیجه مطلوبی حاصل شود.

-دلایل ایجاد تنش در ساختمان

1-درزانقباض ودرزانبساط

در ساختمان های بااسکلت های فلزی، بتنی و همچنین بناهای چوبی و آجری بعد از ساخت دچار انبساط و انقباض می شوند.

این تغییرات ممکن است به خاطردرجه حرارت ایجاد شود.

بنابراین در ساختمان هایی که طول بنا در مقایسه با عرض آن از یک سوم بیشتر باشد.

مجتمع های بزرگ، باید در آن ها درزانبساط را پیش بینی نمود.

2-حرکت ساختمان

ساختمان هایی که در کنار هم قرار دارند، به صورت سبک و سنگین بوده و این مسله باعث می شود تا ساختمان ها وزن های مختلفی داشته باشند و در محل اتصال آن ها نشست ایجاد شود.

از این رو برای اینکه وزن بنا موجب آسیب دیدگی ساختمان نشود، باید ساختمان بزرگ تر را از ساختمان های کوچکتر با ایجاد یک درز مجزا کنید.

3-غیرهمسطح بودن دو بنا

در ساختمان های غیرهمسطح بسیار ضروری می باشد.

دلیل آن هم این است که این ساختمان ها در سطح فندانسیون دارای اختلاف بوده و بهم اتصال ندارند.

چون وزن بناهای غیرهمسطح باهم متفاوت است، اجرای درزژوئن ضروری می باشد.

4-فشار نیروهای جانبی جهت ایجاد درزژوئن ودرزانقطاع

نیروهایی که از باد و زلزله بر روی ساختمان اعمال می شود، باعث می شود تا سازه ساختمان را تحت تاثیر قرار دهند.

یادتان نرود که درزهای انقطاع علاوه بر اینکه درزمان زلزله کاربرد دارند، قبل از وقوع زلزله هم عملیات انبساط و انقباض ساختمان را انجام می دهند.

فراموش نکنید که استفاده از این روش ها برای ساختمان های بالای ۵۰ متر، نامنظم ۵ طبقه و همچنین بناهایی که دارای سختی های جانبی هستند و … محاسبه می گردد.

البته درزمان هایی که نیازبه اجرای طرح توسعه بنا وجود داشته و بدون اینکه پیش بینی خاصی برای اتصال بنا باشد، باید اجرای درزانجام شود.

-نکات کلیدی اجرای درز ژوِئن و درز انقطاع در ساختمان

-به ازای هر ۵۰ متر طول، باید درزپیش بینی شود.

-ابعاد درزباید در حدود ۲ تا ۵ سانتی متر باشد.

-هرگزنباید دربین درزها ازمصالح ساختمانی فلزی و … استفاده شود.

درزها باید کاملا” مجزا باشند.

-برای پرکردن آن ها باید از مصالح انعطاف پذیر استفاده کرد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد