الزامات بام سبز بیمارستان ها

بیمارستان ها، تلاش های بسیاری درراستای فراهم آوردن شرایط آسایش بیماران، انجام می دهند، که این امربرای بهبود حال بیماران خلیی موثرمی باشد.

-ویژگی های مثبت احداث روفگاردن یا بامسبزبیمارستان

این نوع از بام‌ها درحیطه های متفاوت اثربخش و مفید هستند که در ادامه به بعضی از آن‌ها اشاره می‌شود.

-مزایای روفگاردن یا بامسبزبیمارستان

-توسط جذب بخش اعظم آب باران درون خود، تاثیرمثبتی بر کاهش باروارده توسط سیستم فاضلاب ساختمان بیمارستان خواهد داشت.

-بامسبز بیمارستان عایق صوتی مناسبی می باشد و میزان سروصدای کمتری را به فضای محیط مسکونی وارد می‌کند.

-پوشش گیاهی موجب خنک شدن فضای اطراف خود می شود و خاک نیز نوعی ازعایق گرمایی است.

-روفگاردن بیمارستان موجب حفظ دمای مطلوب در محیط ساختمان می شود.

-افزایش عمرمفید سقف خواهند شد.

-مزایای اقتصادی روفگاردن یا بامسبزبیمارستان

-هزینه‌های مرتبط بانوسازی ساختمان بیمارستان وتعمیرات آن کاهش می‌ یابد.

-به دلیل اینکه باغ بام نوعی عایق طبیعی برای دما محسوب می شود.

-هزینه‌های مرتبط با سرد و گرم کردن محیط داخلی ساختمان کاهش می‌یابد.

-موجب کاهش هزینه‌های بیمارستان مربوط به فاضلاب می شود.

مزایای اکولوژیکی روفگاردن یا بامسبز بیمارستان

-کاهش میزان اثرگرمایی درشهرها و بیمارستان.

-کاهش آلودگی وتصفیه ی هوای شهرها.

-کم شدن میزان هیاهو وآلودگی صوتی درسطح شهرهاو بیمارستان.

-متریال مورد استفاده در ساخت روفگاردن یا بام سبزبیمارستان

جهت اجرای روفگاردن سعی بر این است که ازمتریالی استفاده شود که علاوه برزیبا ومقاوم بودن، دارای وزن کمی باشند.

به طور مثال درساخت آلاچیق یا مبلمان آن استفاده ازچوب ترمووود بامسبز رایج است.

این نوع چوب به شیوه ی مخصوصی خشک می شود و مواد مغذی موجود در آن برای جلوگیری از ورود جانوران موذی از بین می‌روند، بنابراین دارای مقاومت بیشتری نسبت به چوب اصلی می باشد.

-فیلترینگ روفگاردن یا بامسبز بیمارستان

فیلترینگ درروفگاردن به روشی می گویند که در آن، مانع ازانتقال املاح موجود در خاک به لایه های زیرین می شوند.

عدم اجرای فیلترینگ موجب تغییردربافت خاک و انسداد مسیرهای زهکشی درروفگاردن وباغبام خواهد شد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد