کاربرد ژئوممبران و ژئوتکستایل درچاله آسانسورومخازن فشارمنفی

یکی از مهم ترین قسمت های آببندی ساختمان و یا به عبارتی دیگر یکی از حساس ترین قسمت های ساختمان که آب بندی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، آببندی چاله آسانسور ساختمان می باشد.

-اهمیت آببندی چاله آسانسور

یکی از مهمترین قسمت هایی ساختمان که باید استاندارد رعایت شود چاله آسانسورو آببندی آن است.

برق همواره در مجاورت با آب بسیار خطرناک ظاهر می شود.

زنگ زدگی اتصالات و عناصر فلزی آسانسور بخصوص رول بولت های اتصال قطعات ممکن است در درازمدت باعث ضعف در اتصالات و متعاقبا ضعف در عملکرد آسانسور گردد.

به همین دلیل پر واضح است که آببندی چاله آسانسور باید بصورت جدی مورد توجه مهندسین و تکنسین های ساخت و مجریان آب بندی قرار گیرند.

-روش های آببندی چاله آسانسور

پروسه آببندی در زیرزمین وعایق طبقات منفی ساختمان همیشه بسیار حساس تر از سایر نقاط دیگر است.

به همین دلیل آببندی این نقاط نیز نیازمند استفاده از روش های اصولی و ابزار هایی با کیفیت است.

-سه روش آببندی چاله آسانسور

1-استفاده ازژئوسنتتیک ها (ژئوممبران و ژئوتکستایل).

2-بتن آببند.

3-اجرای پوشش آببندی از داخل.

-استفاده از ژئوممبران و ژئوتکستایل برای آببندی چاله آسانسور

مصالح ژئوسنتتیک بهترین محصولات جهت عایقکاری چاله آسانسور وشرایط فشارمنفی هستند.

این پوشش ها عبارتند از:

1-ورق ژئوممبران یا ژئوممبرین.

2-ژئوکامپوزیت.

3-لایه ژئوتکستایل.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد