تفاوت درزانبساط وژوئن بادرزانقطاع چیست؟

درزهای ساختمانی به فضای میان اجزاء سازه با این هدف که انبساط حاصل از افزایش دما و بزرگ ترشدن اندازه سازه، تنشی را به دیگرقسمت های سازه اعمال نکند.

در واقع می توان درزهای ساختمانی را به فضایی اطلاق کرد که مواد و مصالح ساختمانی، انقباض و انبساط خود را در آن مکان جبران کرده بدون اینکه تنش و فشاری

به بقیه سازه اعمال کنند.

درزهای ساختمانی به درزهای انبساط وژوئن ودرزهای انقطاع تقسیم می شوند، درزیر به مقایسه فنی آن ها می پردازیم.

1درزهای انبساط یادرزژوئن

الف-عرض درزانبساط به ارتفاع، تعداد طبقات، شرایط محیطی بستگی دارد.

ب-طراحی درزانبساط در پروژه های راه سازی مخصوصا درطراحی پل ها متداول است.

ج-فاصله درزانبساط به هيچ وجه با مصالح بنايي يا ملات پرنگردد.

د-جلوگیری ازخرابی های ناشی ازانبساط و انقباض ساختمان براثرتغییر درجه حرارت محیط خارج یا جلوگیری ازانتقال بارساختمان قدیمی مجاور.

ه-ساختمان هاي فلزي كه طول آن ها بيشتر از50 مترباشد.

ن-جلوگیری ازخراب شدن روسازی ها دراثر فشاربیش ازحد.

2درزهای انقطاع

الف-با توجه به بلندی وسعت و یا تفاوت کاربری، ساختمان طراحی می شود.

ب-درزهای انقطاع یا جداکننده جهت جدا کردن قسمت های مختلف ساختمان اجرا می گردد.تا درزمان اعمال بارهای خارجی هر قسمت به صورت آزادنه عمل نماید.

ج-کاهش ضربات و نیروهای وارده برساختمان.

د-هنگام وقوع زلزله یا تخریب ساختمان های مجاوربایدخراب شود.

ه-ساختمان هايي كه داراي ارتفاع بيش از12 متر يا داراي بيش از 4 طبقه هستند.

ن-درمورد درزانقطاع شما باید حتمآ مقدار ۱ درصدارتفاع ساختمان را رعایت کنید.

کفپوش ودیوارپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

نکات اجرای کفپوش اپوکسی

ازنکات مهم کفپوش اپوکسی علاوه برمحصول باکیفیت نحوه اجرای درست آن است.
جهت اجرای کفپوش اپوکسی باید نکات فنی زیررارعایت نمود.

بیشتر بخوانید »
کفپوش اپوکسی مشهد
کفپوش ودیوارپوش اپوکسی
akbari

مشخصات بهترین کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی ازجمله محصولاتی می‌باشد که به راحتی برروی سطوح بتنی اجرا می شود.
این کفپوش‌ها دارای زیبایی و کارایی بسیاربالایی هستند.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد