تفاوت ژئوگرید تک سویه با دوسویه

ژئوگریدها شبکه های پلیمری با چشمه های متفاوتی هستند.

براساس نیاز پروژه ومقاومت مدنظرتولید می شود.

-انواع ژئوگرید براساس شکل شبکه ونوع دوخت

1-ژئوگرید تک سویه

ژئوگریدهای تک سویه GS یکی از انواع ژئوگرید هستند که قادرند در یک جهت بار را تحمل کنند.

بنابراین می توان گفت مهمترین کاربرد آن ها درساخت دیوارهای حائل است.

مقاوت کششی این ژئوگرید­ها از ۲۰ تا ۲۰۰ کیلونیوتن مترمربع متغیر هست.

-انواع ژئوگرید در تولید نوارها، اتصال تار و پود و مقاومت بلند مدت

الف-ژئوگریدهای قالبی

جنس ژئوگرید قالبی ازپلی اتیلن وپلی پروپیلن بوده است.

ورقه تولید ودرنهایت سوراخ هایی درآن ایجاد می کنند.

ب-ژئوگریدهای بافته شده

از انواع پلیمرها که می توان از آن ها نخ های مدول کششی بالایی را تولید کرد.

نخ های پلیمری درجهت مخالف هم روی یکدیگر بافته می شوند.

تاشبکه ژئوگرید به وجود بیاید.

ج-نسل سوم ژئوگریدهای جوشی

نوارهای پلیمری در جهت مخالف هم روی یکدیگر قرار می گیرند.

محل تقاطع (Junction) این نوارها به طریق حرارت و لیزربه هم اتصال می‌یابد.

-ژئوگرید دوسویه

ژئوگریدهای دو سویه قادربه باربری دردو جهت می باشند.

به همین دلیل به طورگستربه منظورتسلیح فونداسیون، بستر راه وراه آهن، عبور ازمناطق باتلاقی و … کاربرد دارد.

این محصول درمقاومت های کششی متنوع از 20 تا 200 کیلونیوتن برمتر عرضه می گردد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد