مقایسه فنی عایق های حرارتی

-مشخصات فنی پشم شیشه

-در برودت بسیار ضعیف و در حرارت متوسط.

-نسوز.

-بدون دود.

-الیافی.

-خوردگی شدید25% تا 40%.

-ایجاد بیماری های سرطانی و ریوی.

-مقاومت دربرابرUV خورشید ندارد.

-طول عمرکمتر از 5 سال.

-مشخصات فنی پشم سنگ

-عایق گرم و صوتی.

-نسوز.

-بدون دود.

-الیافی.

-خوردگی متوسط50%.

-ایجاد بیماری ریوی.

-مقاوم دربرابرUV خورشید.

-طول عمرحدود 10 سال.

-مشخصات فنی پلی یورتان

-عایق سرد.

-اشتعالزا و بسیار سمی.

-نسبتا سلول بسته.

-خوردگی کم70%.

-بدون عوارض و ذرات.

-مقاوم دربرابرUV خورشید.

-طول عمرحدود 20 سال.

-مشخصات فنی عایق الاستومری

-عایق سرد، گرم و صوتی.

-غیر قابل اشتعال Class 0, DIN 4102, BS 476.

-عدم ایجاد گازهای سمی و دانسیته دود بسیار پایین.

-سلول بسته ( 95%).

-عدم ایجاد خوردگی DIN 1988/7.

-مقاومت بالا در برابرUV خورشید.

-طول عمربالای 30 سال.

-اجرا آسان و سریع به سبب انعطاف پذیری بالا بدون نیاز.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد