عایق‌ صوت چیست؟

-تعریف عایق‌ صوت

هروسیله‌ای برای کاهش فشار صوتی با توجه به صدای منبع و گیرنده را عایق صوتی (به انگلیسی: Soundproofing) می‌گویند.

چندین روش اساسی برای کاهش صدا وجود دارد.

افزایش فاصله بین منبع و گیرنده، با استفاده از موانع سر و صدا برای منعکس یا جذب انرژی از امواج صوتی است، با استفاده از سازه‌های میرایی مانند تیغه‌های صوتی، الیاف‌های صوتی و…

پرده‌های عایق صوتی، فوم‌های ایزوهم ، پانل‌های فومی و کفپوش های زیرکار چند نمونه ازعایق های صوتی کاربردی هستند.

-فوایدعایق صوت

-بهبود صدا در یک اتاق (اتاق بدون پژواک).

-نشت صدا به اتاق مجاور یا خارج از منزل کاهش می دهد.

-آکوستیک آرام بخش.

-کاهش سروصدا.

-کنترل سروصدا.

-محدود کردن سر و صدای ناخواسته.

عایق صوتی می‌تواند از امواج صوتی ناخواسته غیر مستقیم مانند سرکوب بازتاب که باعث پژواک صدا می شود جلوگیری کند.

عایق صوتی می‌تواند انتقال امواج ناخواسته صدای مستقیم از منبع به شنونده غیرارادی بدون استفاده از پارامتر فاصله و دخالت اشیاء در مسیر صدا میسر سازد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد