مراحل نصب ژئوممبران و ژئوتکستایل

استفاده ازورق های ژئوممبران ولایه ژئوتکستایل جهت عایقکاری استخرهای خاکی وبتنی بهترین گزینه است.

انتخاب بهترین کیفیت ورق های ژئوممبران ولایه ژئوتکستایل خیلی اهیمت دارد.

ولی مهمترین موضوع نحوه اجرا این عایق ها است.

بنابراین رعایت نکات ایمنی ونحوه جوشکاری درست باعث افزایش طول عمرورق های ژئوممبران ولایه ژئوتکستایل می گردد.

-نگاهی اجمالی به مراحل نصب ژئوممبران و ژئوتکستایل

1-آماده سازی بستر پروژه استخر یا لندفیل یا مخازن ذخیره شامل خاکبرداری، رگلاژ وترازبالا و کف وجانمایی لوله ها.

پس از گودبرداری استخرهای خاکی وغیرخاکی برخی استخرها دارای شن،سنگ های گوشه تیز، گلوخه وریشه های درختان است.

بایدباشن کش کلیه موارد جمع آوری شود.

ازروش سنتی کاه گل می توان جهت تسطیح وتقویت خاک استفاده نمود. ولی این روش زمانبروپرهزینه بود.

سریع ترین وارزانترین روش استفاده ازلایه ژئوتکستایل است.

2-تعیین نوع چیدمان ژئوممبران و ژئوتکستایل.

3-برش کاری ژئوممبران و ژئوتکستایل و برآورد ابعاد برای اتصال.

4-پهن کردن و اتصال اولیه ژئوممبران وژئوتکستایل براساس شکل مخزن.

ورق ژئوممبران و لایه ژئوتکستایل دراستخرهای خاکی به صورت شیبدارودراستخرهای بتنی به صورت عمود اجرامی شود.

5-نصب و جوشکاری ژئوممبران با دستگاه جوش لب به لب و نصب و جوشکاری ژئوتکستایل با سشوارحرارتی.

6-تست خطوط جوش و محل تلاقی های عایق ژئوممبران و ژئوتکستایل.

زوایا، کنج ها، ومحل تلاقی دیواروکف استخرنقاط پرفشاراستخرها بوده، بنابراین بایدازنظر جوش واتصال بهترین حالت را داشته باشد.

7-بهره برداری شامل مرحله به مرحله پر کردن با عایق ژئوممبران و ژئوتکستایل.

8-ترمیم نقاط عایق بندی نشده و نقاط اورلود ژئوممبران و ژئوتکستایل.

یکی از حساس ترین مراحل اجرایی پروژه مربوط به نصب ژئوممبران و ژئوتکستایل است، که کیفیت و نحوه نصب تاثیر بسیار بزرگی برروی پروژه دارد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد