مزایای اقتصادی روفگاردن چیست؟

-منظراقتصادی روفگاردن،بامسبز و باغبام

از نظر بعد بسیاری برای سیاست گزاران شهری و حکومتی روفگاردن می تواند باشد.

-کشت محصولات کشاورزی وتولید غذا.

-امکان پرورش سبزیجات.

-میوه جات و گلکاری.

-افزایش قیمت ملک براساس تحقیقات میدانی 10 تا 25 درصد تاثیر می گذارد.

-جلب نظر مخاطبین و مشتریان خرید ملک.

-افزایش طول عمربام از 0 تا 200 درصدمحافظت از مصالح بام.

-کاهش مصرف انرژی به عنوان عایق حرارتی و صوتی و صرفه جویی انرژی.

-کاهش استهلاک تاسیسات سرمایشی و گرمایی ساختمان.

-استفاده از باران با بهره گیری ازباران به عنوان مولد افزوده های رایگان.

-کاشت اورگانیک محصولات ازتولید به مصرف.

-استفاده از تسهیلات شهرداری و افزایش سرانه فضای سبز شهری یکی دیگر ازمزایای اقتصادی بام های سبز می باشد.

-ارزش افزوده ساختمان با اجرای روفگاردن برای مالکان.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد