تاثير ژئوگريد در ديوارهاي حائل

تاثير ژئوگريد در ديوارهاي حائل در افزايش عرض و ارتفاع ديواره کمک می کند.

در مناطقي که ديوارهاي بلند يا عريض بایداجرا شود.

به دليل نامتعادل شدن ديوار نمي توان براي نصب آن ها اقدام کرد.

استفاده از ژئوگريد در سطوح و ارتفاعات مختلف در پشت ديوار باعث مي شود تا ديوار را در ارتفاع و عرض بيشتري گسترش دهيم.

براي افزايش پايداري داخلي ديواره بايد به تحليل تک تک قطعات تشکيل دهنده اتصالات ژئوگريد دقت نمود.

براي بالا بردن پايداري دیواره، فاصله بين لايه هاي ژئوگريد را کاهش می دهیم.

-روش نصب ژئوگريد در ديوار نگهدارنده

ديوار پالت هاي Lock+Load در فضايي حدود 10 متري در امتداد محل ديوارقرار می دهیم.

هر پالت شامل 12 پانل و اتصال دهنده ديواره به پايه(Counterfort) است که وزن هر کدام از اين پالت ها 2000 پوند است. مجموعه پانل و اتصال دهنده، مدل نگهدارنده را تشکيل مي دهند.

براي نصب ژئوگرید به صورت درجا، يک پانل در لبه انتهايي به سمت جلو حرکت مي کند و در مقال پانل قبلي قرار مي گيرد .

تنظيم پانل توسط شاقول عمودي و تراز انجام مي گيرد.

در نصب پانل ها اين نکته قابل ذکر است که خطا در حد کمتر از 4/1 اينچ قابل چشم پوشي است.

پس از نصب پالت ها به طور کامل در يک رديف، زمان پرکردن قسمت پشت ديواره فرا مي رسد.

در مرحله بعد عمليات تراکم خاک توسط غلطک و وسايل ديگر انجام مي شود.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد