ملات بندکشی ضداسید

-ملات بندکشی ضداسید چیست؟

ملات دو جزئی بر پایه اپوکسی فاقد حلال و دارای مقاومت شیمیایی زیاد که ويژه، بندکشی سرامیک های ضد اسید می باشد.

-موارد مصرف ملات بندکشی ضداسید

-محیط های صنعتی.

-کارخانجات لبنی و نوشابه سازی.

-صنایع شیمیایی و معدنی.

-واحدهای الکترولیز و آبکاری.

-انبارهای مواد شیمیایی.

-فواید ملات بندکشی ضد اسید

-چسبندگی و مقاومت مکانیکی زیاد.

-خشک شدن بدون جمع شدگی.

-زمان بهره برداری سریع.

-مقاومت شیمیایی زیاد.

-حفاظت ملات بندکشی ضد اسید

مواد اجرا شده را تا 24 ساعت پس از اجرا در مقابل ریزش آب و مواد شیمیایی و تردد نفرات و وسایل محافظت کنید.

پس از این زمان شستشوی سطح و تردد نفرات و وسایل سبک امکان پذیر است.

در هر حال حداکثر مقاومت شیمیایی و مکانیکی این ماده پس از 7 روز حاصل خواهد شد.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد