روش نصب لحاف بتنی

-نکات طلایی لحاف بتنی

سيستم لحاف بتني بر روي هر بستر و با هر شرايطي قابل اجرا بوده و به علت خاصيت انعطاف پذيري و مقاومت بالايي كه در مقابل نشست نامتقارن دارد مانع نشست نا متقارن خاك بستر مي شود.

لحاف بتني با بتن نفوذناپذير با مقاومت فشاري بالا پر مي گردد.

بتنی که در داخل لحاف بتنی استفاده می شود بايد دارای اسلامپ و روانی بالاباشد.

انتخاب نوع محصول لحاف بتني بر اساس نيازمندي هاي هر پروژه و آناليز ديناميكي و سازه اي آن استوار است.

لايه هاي ژئوتكستايل لحاف بتنی درعرض های متفاوت تولید مي شوند.

لايه هاي ژئوتكستايل لحاف بتنی باید توسط ماشين هاي ویژه دوخته شوند.

تا زمان بتن ريزي داخل آن ها یکپارچه انجام شود.

-دستورالعمل اجرا لحاف بتنی

قطر و طول آن براي هر پروژه مشخص مي شود و بر اساس امكانات نصب و شرايط سايت انتخاب مي گردد.

دهانه هاي ورودي و خروجي به ترتيب و با فاصله در طول لحاف بتنی قرار دارند.

تيوب با استفاده از مصالح لايروبي كه به صورت مخلوطي از آب وخاك مي باشد معمولاً دوغابي با نسبت 1 خاك به 4 آب و با استفاده از يك پمپ مكنده، پر مي شود.

انتخاب نوع ژئوتكستايل ارتباط مستقیم به مشخصات مصالح پركننده است.

درجه بالاتر پرشدگي امكان پذير است ولي باعث كاهش نيروي مقاوم اصطكاكي بين تيوب ها خواهد شد.

-الزامات زمان نصب لحاف بتنی

1-دسترسی به نزدیک ترین محل تزریق بتن.

2-میزان بتن محاسبه و به همان اندازه لحاف بتنی پهن واجرا شود.

3-پیش بینی دقیق عیاربتن مورد نیاز.

4-انتخاب بهترین مقاومت لحاف بتنی.

پیمایش به بالا
error: امکان کپی برداری وجود ندارد